Smer Skušnjavica v Logarski dolini

Ocena: Wi 6, M5, III 100m cela smer. Prva plezala Jurij Gregl in Andrej Grmovšek 7.2.2003. 1.P Andrej Pečjak, Anže Čokl in Jasna Pečjak

Dostop: Vstop je 20m od vstopa v slap Skušnjava. Po Logarski dolini do bivšega doma Elektrokovine (za Domom Planincev), tam levo navzgor dobre pol ure.

Opis: Po tankem slapu 50-80° do sveče (50m). Varovališče uredimo v udobni votlini za svečo (k), od tam prestopimo v svečo (rahlo previsna, spodaj tanka) in po njej dokler se na levi ne pokaže prehod v obliki levo navzgor usmerjene zajede. Prečka v levo iz sveče, tam je možno zaviti dober vijak in navzgor po zajedi (sitno). V zajedi je edina možnost varovanja metulj od 3-5 v zgornjem delu tik pred travnatm previskom, ki zapira pot v izstopni žleb (gladko od plazov). Ko se žleb konča (k) zavijemo levo in se po poličkah prebijemo do primernega drevesa za spust. Skica


Udobno varovališče za svečo


Prestop iz sveče v zajedo


Izstopni žleb, v ozadju Skušnjava

 Oprema: V smeri sta ostala dva klina, poleg tega se rabi nekaj krajših vijakov in en metulj 3-5. Skala je slaba, zato klini niso potrebni.

Skica

Sestop: Spust ob vrvi (50m) v ledno-snežno grapo, ki pripelje pod vstop.