Smerčice v JV steni Šitove glave

Kamenkov kamin v originalu:  VI-/III-V 150m

Steber ob Kamenkovem kaminu v originalu V-/IV 150m

Desna varianta Stebra ob Kamenkovem kaminu V+/V 50m

Desna varianta Kamenkovega kamina IV-V 50m

Dostop: Naravnost gor z Vršiča - rahlo uhojena potka po melišču 

Opis:  

Skica smeri: