Smer Snežnica v Jezerski Kočni

Ocena: Wi 5, M5, III 250m cela smer, Wi5, 40m slap Snežnica . Prva verjetno plezala Sabina in Tone Karničar leta 2000 , PP Andrej Pečjak in Primož Hostnik 20.2.2003, sam slap prva plezala Jezerjana XX leta x.x.??

Dostop: Slap se nahaja na začetku dobro vidne grape v pobočju Kočne. Dostopimo kot za Čedco (pri prvih hišah na Jezerskem desno), le da se usmerimo bolj proti desni (cca 1km bolj desno). Ko pridemo do lovske opazovalnice (preže) na robu gozda, je vršnji del slapu lepo viden. 

Opis: Slap je dolg slabih 40m, ves čas strm (80-90°), nad njim pa se začne snežna grapa (140m), kjer je na enem klinu urejeno varovališče z gurtno za spust. Slap je lahko tudi samostojni cilj. Skica


Slap se nahaja desno od velike strehe


Primož v sveči

Temu sledi 140m snežne grape, prekinjene s previsnim skokom (25m). Skok naskočimo po levi (zajeda, prečimo v desno do sveče, splezamo svečo in nad njo skalni previsek (možno zatikanje cepina, varovanje z zatičem 2-3. Nad skokom je varovališče (spust) na dveh klinih.


Sveča pod previsom


in skalna pregrada nad njo...

Temu sledi še 50 m snežne grape (40-50°), ki jo na vrhu zapira manjši balvan. Ko se prekobalimo čezenj, se nam odpre velika snežna "flanka" proti grebenu Kočne (smo na 1700m).

 Oprema: nad slapom je zabit en klin, nad skokom pa dva. Za vmesno varovanje je priporočljivo nekaj lednih vijakov, za kombinirani del pa en zatič 2-3 in morda en klin-specialček.

Skica

Sestop: Sestopimo lahko s spusti ob vrvi (2 spusta z min 70m vrvjo), ostalo sestop po snežni grapi. Možen je tudi sestop po desni gledano navzgor po veliki flanki in še desno preko grebena poraščenega z borovci ali pa vzpon na vrh Kočne in z njega po poti.