Jasnin slap v Vratih

Ocena: Wi 3-4, II 100m (+100 m grape) 80/60°. Prva plezala Pavel Skumavc in Tone Urbas januarja 2002

Dostop: Po poti v Vrata do odcepa pešpoti za Galerije (levo). Po poti dalje še 100m, potem levo na pot, ki se spusti do Bistrice. Ob strugi do prve izrazite grape levo v pobočju Mlinarice. Po grapi 15 min navzgor do začetka slapu, ki prihaja iz desnega dela grape (viden je šele pri vstopu). Od odcepa iz ceste v Vrata 40 minut.

Opis: Slap je sestavljen iz šestih skokov (trije se vidijo na vstopu - spodnja slika), vmes pa je položna grapa in nekaj manjših kaskadic. Prvi trije skoki merijo skupaj 55m, najbolj strm pa je srednji z naklonino od 75-80°. Nad njimi zavija levo položna grapa, ki se ponovno postavi pokonci v četrtem skoku. Še naprej po slikoviti grapi (pod listjem se skrivajo majhni tolmunčki z vodo!), ki jo na levi in desni obrobljajo pečine, potem pa še čez manjši peti skok in preko zadnjega šestega (70°) na gruščnat plato, kjer se odpre pogled proti pobočju Črne gore. Sestop je enostaven po gozdu na desni strani gledano navzgor oz orografsko po levi. Glede na to, da se nahaja v zelo lepem in pomirjujočem okolju in da je nad vsakim skokom krasna ledena kotanjica, je ta slap zelo primeren za uplezavanje v ledu na začetku sezone ali pa za nabiranje prvih izkušenj.

Prvi trije skoki:

Na vrhu četrtega skoka:

Zadnji (6.) skok: