Intenzivka

Ocena: 6a, 130m .Prvi plezali 3.7.2021 Tilen Kreft, Andrej Pečjak in Marko Žličar. 1.P Nejc in Julija Šter

Karakteristika smeri: Smer je v celoti opremljena, enakomerne težavnosti in poteka po dobri skali.

Dostop: Iz Vršiča naravnost navzgor pod JV steno Šitove glave  (20 min)

Opis:  Spodnji del smeri poteka levo od Pokljuške smeri, jo v sredini le-te prečka in v zgornjem delu teče desno od nje po kompaktni skali enakomerne težavnosti. Vstopni raztežaj poteka levo od Pokljuške in služi bolj kot ne ogrevanju ali bolj direktnemu dostopu do pod stene (dvojka preko razčlenjene skale 20m). Če ta raztežaj izpustimo, dostopimo do pod stene enako kot za Kamenkov kamin, le da 3 metre pred začetkom kamina splezamo direktno navzgor po rahlo previsni poči v kompaktni črni skali (5c, 4x). Vrh poči prestopimo v levo in po navpični skali plezamo rahlo proti levi do stojišča (5c, 3x). Iz sidrišča nadaljujemo naravnost navzgor in rahlo proti desni (5b, x,k,x) do stika s Pokljuško smerjo (x), ki jo prečkamo in nad njo zaplezamo v previsno kompaktno črno skalo. Po njej plezamo najprej rahlo proti desni, potem pa naravnost navzgor (6a, 4x,k). Plezamo kakih 5 m desno od sidrišča Pokljuške smeri po belih ploščah (5a, 2x) in dosežemo sidrišče na vrhu stolpiča. Od tam prečimo pod rušjem 5 m rahlo desno in se zagrizemo v stolp s čudovito kompaktno skalo (6a, 5x). Nad njim je sidrišče, od koder se lahko vzpnemo 20 m do potke, ki vodi proti levi ali pa se s spustom ob vrvi spustimo do stojišča Pokljuške smeri (35m) in od tam na sidrišče Intenzivke 35m nižje, od tam pa do pod stene (30m)

Sestop: levo naokrog kot iz vseh smeri v tem delu Šitove glave ali s spusti ob vrvi (3 spusti ob vrvi : 2x35m in 1x30m) - urejeno s svedrovci

Potek smeri (označeno z oranžno, s črno je označena Pokljuška smer)

Skica smeri:

 


Drugi raztežaj (prvi ta zaresen) - vstopna zajeda


Tretji raztežaj - sp in srednji del


Tretji raztežaj: zg del


Zadnji raztežaj