Bitka       

Ocena: 5a, 130m .Prvi plezali 12.7.2021 Andrej in Jasna Pečjak 1.P Marko Žličar, Matic in  Sašo

Karakteristika smeri: Smer je v celoti opremljena in je enakomerne težavnosti

Dostop: Iz Vršiča naravnost navzgor pod JV steno Šitove glave  (20 min)

Opis:  Spodnji del smeri poteka levo od Pokljuške smeri, zgornji del pa desno od nje in levo od Intenzivke. Vstopni raztežaj poteka levo od Pokljuške (podobno kot v smeri intenzivka) in služi bolj kot ne ogrevanju ali bolj direktnemu dostopu do pod stene (dvojka preko razčlenjene skale 20m). Če ta raztežaj izpustimo, dostopimo do pod stene enako kot za Kamenkov kamin, le da po prvih nekaj metrih plezamo levo v kamin (3-4, 4x) in preko rušja (očiščeno). Nad rušjem splezamo strm kamin-zajedo (3x) in nad njim po prečki do sidrišča (4c). Iz sidrišča, ki je 5 m levo od sidrišča Intenzivke, se vzpnemo levo v poč-zajedo (5a, x) in nad njo preko plati (5a, 4c 2x) do rušnate police. Preko nje (5a, x) do sidrišča, ki je skupno s Pokljuško smerjo. Prvih 10 m je skupnih s Pokljuško (lahko se pleza tudi po Intenzivki, ki je 5m bolj desno), od tam preko rušja v kratek kamin (5a,x) in nad njim po poči v stebru (klin,2x) do sidrišča, ki je skupno z Intenzivko. Od tam se lahko vzpnemo 20 m do potke, ki vodi proti levi ali pa se s spustom ob vrvi spustimo do stojišča Pokljuške smeri (35m) in od tam na sidrišče Intenzivke 35m nižje, od tam pa do pod stene (30m)

Osrednji del smeri smo delali skupaj s Tilnom Kreftom in Markom Žličarjem 3.7.2021, ime smeri pa je (tako kot "Intenzivka") povezano z Jasnino bitko s Korono od novembra do februarja 2021

Sestop: levo naokrog kot iz vseh smeri v tem delu Šitove glave ali s spusti ob vrvi (3 spusti ob vrvi : 2x35m in 1x30m) - urejeno s svedrovci

Potek smeri (označena z rumeno, s črno je označena Pokljuška smer, z oranžno Intenzivka)

Skica smeri:

 


Drugi raztežaj (prvi ta zaresen) - vrh previsa nad rušjem


Tretji raztežaj - plati nad sidriščem