50 LETNICA DOMŽALSKEGA DOMA NA MALI PLANINI

Akcija Zdravi v gore

V soboto 30.8. je potekala pri Domžalskem domu tudi akcija "Zdravi v gore", ki jo je organiziralo PD DOmžale ob pomoči GRS Kamnik.

Član PD Domžale prikazuje uporabo varoivalnih pripomočkov

Pripadniki GRS Kamnik pri dvigajo "ponesrečenca"

Merjenje srčnega tlaka v okviru akcije "zdravi v gore"